background

Kalite Politikamız

• Katılımcı bir anlayış ve rasyonel yaklaşımla Kalite Politikamızın şu temel ilkeleri esas alması benimsenmiştir.

• Misyon ve vizyonda; insan odaklı yaklaşım ile bilim ve teknolojinin geliştirilmesine öncülük eden bir şirket,

• Yönetim süreçlerinde; katılımcılık, şeffaflık, adillik ve hesap verebilirlik,

• Üretim süreçlerinde; kalite, verimlilik, etkin planlama,

• Teknolojik ürün üretiminde; rekabetçilik, bilimsellik, evrensellik ve süreklilik,

• Ar-Ge faaliyetlerinde; girişimcilik ve yenilikçilik

• Amaç ve hedeflerin belirlenmesinde; gerçekçilik ve ölçülebilirlik

• HDA Power; iç ve dış paydaşlarının ihtiyaçları ve beklentilerini doğru bir şekilde belirleyerek sunduğu hizmetler ile memnuniyeti sürekli olarak arttırmayı amaçlamaktadır.

• HDA Power, Kalite süreçlerini etkili bir şekilde yönetmeye ve sürekli iyileştirmeye odaklanmaktadır.

Aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter'a basın.